Voľné pracovné miesta

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Štvrtok 5. 8. 2021

Anketa

Vitajte na EduPage

 

Vitajte na stránkach našej školy!

 

                                                                  Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať.     /J. A. Komenský/

Novinky

 • Voľné pracovné miesto
  23. 7. 2021

  Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou

  OZNÁMENIE

  o voľnom pracovnom mieste na obsadenie funkcie pedagogický asistent učiteľa ZŠ

  V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste v rámci realizácie Národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“.

  Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola s materskou školou,

 • Voľné pracovné miesto
  23. 7. 2021

  Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou

  O Z N Á M E N I E

  o voľnom pracovnom mieste na obsadenie funkcie pedagogický asistent v MŠ

  pre NP PRIM II

  V zmysle § 84 ods. 1 zákona NR SR č. 138/2019 Z. z o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste v rámci realizácie Národného projektu „Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II“.

 • Rozlúčka deviatakov
  15. 7. 2021

  Dlhoročným pekným zvykom na našej škole je, že na záver školského roka sa deviataci spoločne stretnú so svojou triednou učiteľkou a s vedením školy, aby sa v slávnostnej atmosfére rozlúčili so základnou školou predtým, ako navždy opustia jej brány.

  Aj tentoraz prišli všetci pekne, slávnostne oblečení – dievčatá vyzerali ako dámy a chlapci ako mladí, dospievajúci muži. K deviatakom sa v slávnostnom príhovore prihovorili mladšie žiačky i pani riaditeľka, ktorá im popriala veľa úspechov na nových školách.

 • Deň detí
  3. 6. 2021

  1. júov patrí odjakživa deťom, je to ich sviatok. Aj tohto roku oslávili žiaci našej školy Deň detí hrou, zábavou a smiechom. V utorok si žiaci I. stupňa vyšli na zdravotnú prechádzku k miestnemu rybníku, kde sa spoločne zahrali na schovávačky, chlapci hrali futbal, dievčatá sa hrali s loptou a so švihadlom, hrali naháňačky. Obdivovali plávajúce kačky aj s mláďatami a radi si zapózovali pred objektívmi fotoaparátov. Pred odchodom domov ich pani tredne učiteľky obdarovali sladkosťami a inými drobnosťami.

 • Hasiči
  28. 5. 2021

  V piatok, 28. mája, k nám zavítali členovia Dobrovoľného hasičského zboru z našej obce, aby nám odprezentovali niečo zo svojej záslužnej, ale veľmi nebezpečnej a ťažkej práce. Na nádvorí našej školy ich vítali žiaci I. stupňa, ktorí boli zvedaví a nedočkaví, kedy uvidia skutočné hasičské auto. Dobrovoľní hasiči im trpezlivo vysvetľovali podstatu zásahov, porozprávali im o nedávnych nešťastiach, pri ktorých museli asistovať ostatným záchranným zložkám. Otázky žiakov nemali konca, všetci si chceli vyskúšať hasičskú prilbu, či nosiť na chrbte nádrž so stlačeným vzduchom, niektorým sa podarilo striekať vodu na zem, či sadnúť do kabíny hasičského auta. Skúšali rozvinúť a následne správne skrútiť dlhú hasičskú hadicu, čo nebolo také jednoduché. Pred odchodom hasiči prisľúbili, že pri najbližšej návšteve nastriekajú žiakom penu na trávu, čomu sa žiaci nesmierne potešili.

 • Zber papiera
  19. 5. 2021

  Základná škola s materskou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou

  O Z N Á M E N I E

  Vážení rodičia, milí žiaci !

  Oznamujeme Vám, že zber papiera

  ZŠ s MŠ, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou sa bude konať dňa 7. júna 2021 (PONDELOK)

  v čase od 6:30 do 8:30 hod.

  v priestoroch areálu školy (bočný vchod cez veľkú bránu – nová budova ZŠ).

  Ďakujeme všetkým, ktorým nie je ľahostajná ochrana stromov !

  Každý potrebuje strom. Od kolísky po rakvu ....

 • Riaditeľské voľno
  11. 5. 2021

  Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou

  IČO: 50005723, e-mail: 301.skolaturna@gmail.com, t.č.: 055/4662131, 0907906479, www.zsturnaslov.edupage.org

  V Turni nad Bodvou, dňa 11.05.2021

  Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľka školy, Mgr. Andrea Deáková, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) oznamujem, že poskytujem

  žiakom IV.A, V.B a VII.B

  triedy školy z prevádzkových dôvodov (očkovanie učiteľov proti Covid-19) na deň

 • Deň matiek
  11. 5. 2021

  Každoročne si v druhú májovú nedeľu pripomíname Deň matiek. Aj v tomto roku pripravili žiaci I. stupňa pre svoje mamičky darčeky. Nakreslili milé obrázky s venovaním, vyrobili pozdravy, poskladali z papiera srdiečka, naučili sa básničky a tretiaci poslali mamkám na diaľku pesničku. Aspoň takouto cestou sa žiaci chceli poďakovať za ich lásku, trpezlivosť a každodennú starostlivosť.

  VID_20210505_110049(1)(0).mp4


  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Deň Zeme
  23. 4. 2021

  Aj v tomto školskom roku si 22. aprílažiaci I. stupňa 22. apríla pripomenuli Deň Zeme. V každej triede diskutovali o tom, prečo je potrebné starať sa o naše životné prostredie a ako by sme my mohli pomôcť našej Zemi. Sledovali prezentáciu o našej Zemi, vypracovali úlohy o separovaní odpadu, nakreslili obrázky, vytvorili svoju prvú knihu na tému Deň Zeme. Niektorí žiaci riešili hádanky, tajničky a bludiská. Neodmysliteľnou súčasťou týchto aktivít bol aj zber odpadu v okolí našej školy. Každá trieda si v najbližších dňoch vysadí svoj vlastný strom alebo krík, o ktorý sa bude starať. Žiaci budú sledovať zmeny v živote stromov počas jednotlivých ročných období.

 • Pokyny platné od 26. apríla 2021
  22. 4. 2021

  Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou

  POKYNY PLATNÉ OD 26. APRÍLA 2021

  vypracované v zmysle dokumentu „Návrat do škôl 2021“ od 26.04.2021 vydaného MŠVVaŠ SR

  VSTUP ŽIAKOV DO BUDOVY ŠKOLY PRE JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY

  1.stupeň (1. – 4. ročník) – vchod prístavba ZŠ JE V ČASE OD 7:20 DO 7:40 HOD

  2.stupeň (8. – 9. ročník) – vchod hlavná budova ZŠ JE V ČASE OD 7:20 DO 7:40 HOD

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou
  Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
 • +4210554662131

Fotogaléria