Voľné pracovné miesta

Navigácia

Partners

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Sobota 18. 11. 2017

Anketa

Vitajte na EduPage

 

Vitajte na stránkach našej školy!

 

                                                                  Ak sa má človek stať človekom, musí sa vzdelávať.     /J. A. Komenský/

Novinky

 • 17. 11. 2017

  Každý deň po vyučovaní sa väčšinou deti ponáhľajú domov. Ale nájdu sa aj žiaci, ktorí obľubujú školu natoľko, že sú ochotní stráviť celú noc v škole. Stalo sa tak to vo štvrtok, 16. novembra, ked sa žiaci I. stupňa vrátili podvečer späť do školy, aby si opäť vyskúšali, ako sa spí v škole. Našli sa medzi nimi aj prváci, ktorí v ničom za svojimi staršími kamarátmi nezaostali. Po príchode do školy sa všetci ubytovali vo svojich triedach a neskôr absolvovali netradičné hry s veľkými palicami, ktoré preverili hlavne ich pohotovosť a šikovnosť. Po večeri a občerstvení skladali puzzle a naučili sa hymnu celého večera. Potom nasledovalo najočakávanejšie zamestnanie večera - hľadanie pokladu v tme na školskom dvore a to za pomoci bateriek. Po správnom vyriešení rôznych úloh, ktoré si skupinky žiakov našli podľa daných indícií, sa všetkým podarilo nájsť vytúžený poklad. Po vytváraní mexických vĺn pomocou bateriek sa opäť vrátili do školy, kde nasledovala krátka diskotéka. Po nej boli už všetci dostatočne vyčerpaní a po večernej hygiene zaľahli do svojich spacákov a za pomoci tichej rozprávky pomaly zaspávali. Ráno sa prebudili a po rannej hygiene a spoločnom vyhodnotení celej akcie sa plní zážitkov pobrali domov.

 • 14. 11. 2017

  Čistenie zubov patrí k základným hygienickým návykov a malo by byť prirodzenou súčasťou dňa. O správnom čistení zubov, o zložení detského chrupu, či zubných kazoch sa mnoho dozvedeli žiaci I. stupňa od pracovníčok dentálnej hygieny, ktoré pre nich pripravili zaujímavú besedu. Svoj odborný výklad spestrili zaujímavou prezentáciou, názornými ukážkami a v neposlednom rade aj kreslenou rozprávkou.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • 5. 11. 2017

  Tradičný týždeň boja proti šikane sa na našej škole uskutočnil v dňoch od 16. do 20. októbra 2017. Zaujal mnohých žiakov, ktorý počas hodín výtvarnej, etickej a náboženskej výchovy radi vyjadrili svoj postoj k tejto aktuálnej téme. Týmto spôsobom dali žiaci najavo, čo im znepríjemňuje život. Na triednických hodinách mali možnosť porozprávať sa so svojimi triednymi učiteľkami o spôsoboch, ako sa naučiť šikany nebáť a hlavne vyjadriť svoje NIE, keď sa cítia nepríjemne a pod tlakom. Starší žiaci propagačnými záložkami pripomenuli mladším kamarátom, ako sa môžu pred šikanou chrániť. V triedach II. stupňa si vďaka besedám zameraným proti šikanovaniu pripomenuli pravidlá, ktorými by sme sa mali riadiť všetci v prípade, že šikanu v triede odhalíme. A v tomto týždni sme nezabudli ani na mimoriadne „októbrové vydanie školského časopisu Päťcenťák“ venované témam školskej šikany a kyberšikany.

 • 5. 11. 2017

  Už po niekoľký raz sa žiaci našej školy zúčastňujú školského projektu Listové tajomstvo. Októbrové listové tajomstvo, ktoré je podporou i motiváciou čítania žiakov II. stupňa našej školy, sa nieslo v duchu témy ľudského šťastia. Medzi prvými, ktorí sa do tejto školskej akcie zapojili boli naši ôsmaci. Ich postrehy z čítania Októbrového listového tajomstva nájdete na školskej nástenke v mesiaci novembri.

 • 5. 11. 2017

  Koncom mesiaca októbra sme si na škole pripomenuli výročie narodenia velikána nášho národa i nášho jazyka. Slovenský politik, jazykovedec, spisovateľ, básnik, redaktor a pedagóg Ľudovít Štúr, ktorý sa narodil v Uhrovci v rodine učiteľa, bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života v prvej polovici 19. storočia a kodifikátorom slovenského spisovného jazyka.

 • 5. 11. 2017

  Dňa 25.10. 2017 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Našli sa statoční ôsmaci a deviataci, ktorí si zmerali sily v troch disciplínach: v práci s textom, v transformácii textu a v rétorike. Žiaci preukázali svoje vedomosti nielen v testovej forme, v štylistike ale aj svojím slovným prejavom v tretej časti olympiády.

  Potešili nás:

  Csilla Uvegesová a Eduard Demko – 1. miesto

  Melisa Molnárová a Františka Rigová – 2 miesto

  Kristián Kránitz a Mária Hudáková – 3. miesto

 • 5. 11. 2017

  Na známosť sa všetkým dáva:

  jedna milá, pozitívna správa:

  Deň čokolády a pozitívneho myslenia

  naša školička oslávila 27. októbra 2017.

  PS: Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomohli tento

  obľúbený deň našich žiakov organizovať.
 • 5. 11. 2017

  V studené novembrové ráno sa žiaci II.B a IV.A rozhodli zažiť umelecké dobrodružstvo a spolu s pani učiteľkami a s pani asistentkou sa vybrali na návštevu do Múzea ceruziek v Drienovci. Okrem stoviek ceruziek a strúhadiel si mohli pozrieť aj umelecké výtvory iných detí a výtvarníkov na tému ceruzka. Popri ceruzkách sa zároveň pozerali okolo seba a hľadali tváre - pretože priestor, ktorý Artfarm v Drienovci ponúka, je naplnený až do posledného centimetra kreatívnymi podnetmi. Farebný kúsok čarovného svet ukrytá za drevenou bránou - aj tak by sa dal popísať výlet, na ktorom deti stretli ceruzkového draka či ceruzkovú masku.

 • 5. 11. 2017

  Pri príležitosti mesiaca október – Mesiaca úcty k starším sa žiaci I.stupňa zapojili do tvorby veršov, malieb a kresieb venovaných svojim starým a prastarým rodičom. Starší štvrtáci dokázali napísať aj "malé" príbehy z čias mladosti a detstva svojich babičiek , dedov i prababičiek.

  Ich teplé dlane, láskavé slová a chvíle pri stole s nimi si zaslúžia detskú pozornosť.

 • 1. 11. 2017

  Žiacka školská rada (žiacky parlament) zahájil svoju činnosť v šk. r. 2017/2018 zorganizovaním predprázdninovej zábavy pre žiakov pod názvom Best party 2017. Žiaci sa podieľali na vytváraní programu, súťaží, hudby a samotnej realizácie - vo štvrtok, 27. októbra. Diskotéka prebehla v usmievavej tanečnej nálade. Žiaci okúsili zodpovednosť nad konkrétnymi súťažami a aktivitami, samozrejme pod dozorom učiteľov.

  Fotografie sú vo Fotoalbume, videozáznam vo Videoalbume

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
  Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
 • +4210554662131

Fotogaléria