Hýb sa!

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Z histórie ŠKD dnes Takto pracujeme Naše fotografie

ŠKD

Z histórie

Dňa 15. septembra 1949 bol pri ZDŠ v Turnianskom Podhradí založený " celodenný útulok pre cezpoľných žiakov ". Jeho cieľom bolo poskytnúť dochádzajúcim žiakom desiatu, obed a olovrant. V nasledujúcom školskom roku sa vedúcou útulku stala p. Zlatica Štrbová. O rok neskôr sa útulok premenil na školskú jedáleň a družinu mládeže. Družina mládeže začala svoju činnosť 2. 12. 1952 a za druhú vychovávateľlku bola ustanovená p. Margita Dobošová. V ďalších rokoch prešla družina rôznymi zmenami, ktoré sa týkali nielen počtu oddelení, ale aj zmeny priestorov, ktoré boli nevyhovujúce. Prvým podujatím, organizovaným za pomoci ZRPŠ, bol turistický pobyt na Miglinci, ktorý viedol p. Július Štrba, riaditeľ školy. Tento tábor trval týždeň a zúčastnilo sa ho 17 chlapcov. V školskom roku 1959/ 60 bola družina mládeže premenovaná na školskú družinu. V školskom roku 1963/ 64 bola umiestnená v budove pri dnešnom Obecnom úrade, spolu so školskou jedálňou. Na konci školského roku 1970/ 71 odišla do dôchodku p. Zlatica Štrbová. Vedúcou vychovávateľkou sa stala p. Anna Černáková. Vychovávateľkou v druhom oddelení sa stala p. Helena Hegedüsová. V tom istom školskom roku začala na našej škole pracovať aj p. Mária Horváthová, ktorá ako vychovávateľka a učiteľka pôsobila 36 rokov. Po nežnej revolúcii dostala školská družina opäť nový názov -  školský klub detí.

 

        

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
    Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
  • +4210554662131

Fotogaléria