Hýb sa!

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 • Posedenie pri stromčeku

  Posedenie pri stromčeku
  20. 12. 2019

  Štvrtok, 19. decembra, strávili žiaci I. stupňa veľmi príjemne a nezvyčajne - básničkami, koledami, divadielkom, kresbami a želaniami vyjadrovali svoju radosť a očakávanie z blížiacich sa vianočných sviatkov. Pri vianočnom stromčeku sledovali rozprávky, spievali piesne, odovzdávali si vlastnoručne vyrobené darčeky a jedli čerstvo napečené palacinky. Po takto príjemne strávenom čase sa rozpŕchli na tak očakávané vianočné prázdniny.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia
  20. 12. 2019

  Maličký anjelik v okne stál a krásne Vianoce všetkým ľuďom prial. Aby v novom roku zdravie, šťastie lásku mali a stále sa na seba pekne usmievali.

  19. decembra  sme  boli  posledný  raz   v  starom  roku v škole.  Žiaci II. stupňa ho ukončili vianočnou  akadémiou, kde sa predviedli v divadielku o Jankovi a Marienke, ôsmaci  zaspievali vianočné karaoke, mažoretky zatancovali a zasúťažilil si vo vedomostnej súťaži Dobre vedieť – vianočný špeciál.

   " Nech tichá hudba veselosti Vám počas celých Vianoc znie, nech ten rok nastávajúci Vám zdravie, šťastie, lásku prinesie. "

                                                                               PF 2020

  Fotografie sú vo Fotoalbume, video je vo Videoalbume

 • Vianočná besiedka

  Vianočná besiedka
  20. 12. 2019

  V stredu, 18. decembra, sa na I. stupni uskutočnili vianočné besiedky pre rodičov a starých rodičov. Žiaci 1. ročníka zahrali divadlo o zvieratkách, ktoré tiež čakali na Vianoce, piekli koláče vo vianočnej pekárni a prestavenie ukončili peknými vinšovačkami. Druháci sa predstavili hudobným pásmom plným piesní, tanca a vianočných básničiek. 

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Vianočné prázdniny

  17. 12. 2019

  Vianočné prázdniny sa začínajú v pondelok, 23. decembra 2019 a končia 7. januára 2020. Vyučovanie sa začne v stredu, 8. januára 2020.

  Všetkým žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom našej školy prajeme krásne a pohodové prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich blízkych.


 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno
  17. 12. 2019

  Riaditeľka školy, Mgr. Andrea Deáková, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že poskytuje žiakom 1. až 9. ročníka školy z organizačných dôvodov  na deň 20. decembra 2019 /piatok/ riaditeľské voľno. V tento deň nebude v činnosti ani ŠKD.

 • Ekovýchovný program Bocian 2019

  Ekovýchovný program Bocian 2019
  18. 12. 2019

  Dňa 26. 11 2019 sme sa v Gemerskej knižnici v Rožňave zúčastnili vyhodnotenia ekovýchovného programu Bocian 2019, do ktorého sa zapájame každý rok. Tentoraz bola za zhotovenie plagátu pod názvom "Žiadosť bociana bieleho o trvalý pobyt v obci" odmenená Silvia Krompaská z 9.A  triedy. Naši žiaci mali svoje výtvarné práce o bocianovi umiestnené aj na výstave v Gemerskej knižnici. Boli to žiaci 3.A triedy: Lucia Zvirinská, Monika Juhászová, Sebastián Fazekaš, Peter Kónya.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Anglické divadlo

  Anglické divadlo
  17. 12. 2019

   V piatok,13.12.2019 sa starší žiaci našej školy (VII.A, VIII.A,IX.A) zúčastnili anglicko – slovenského divadelného predstavenia pod názvom Jack and Joe v historickej radnici v Košiciach. Po zábavno - poučnej divadelnej inscenácii, odohrávajúcej sa v ďalekej Amerikea zobrazujúcej peripetie so záchranou života, žiaci ešte navštívili vianočné trhy na Hlavnej ulici a neskôr obchody a stravovacie zariadenia v obchodnom centre Aupark. Piatok trinásteho sa obišiel bez ujmy na zdraví a akýchkoľvek problémov, preto sa mohli rozísť spokojní do svojich domovov.

 • Mikulášske tvorenie

  Mikulášske tvorenie
  12. 12. 2019

  Prvý decembrový týždeň bol v ŠKD venovaný mikulášskym prípravám. Deti tvorili čertov z rolky a mikulášov z papierových tanierikov, štvráci riešili mikulášske logické úlohy, prváci kreslili Mikuláša a nemohli o ňom chýbať ani známe piesne. 

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Pytagoriáda

  Pytagoriáda
  12. 12. 2019

  V dňoch 10. a 11. decembra sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Úspešnou riešiteľkou sa stala žiačka IV.A triedy Noémi Gaspárová. Srdečne jej blahoželáme a do okresného kola jej želáme veľa úspechov.

 • Anglické divadlo

  Anglické divadlo
  12. 12. 2019

  Dňa 26.11.2019 sa mladší žiaci našej školy (IV.A, V.A, VI.A) zúčastnili anglicko – slovenského divadelného predstavenia pod názvom Silly Bear v historickej radnici v Košiciach. Po zábavnom a zároveň poučnom divadielku o lenivom medveďovi si ešte pochutnali na kúskoch pizze či sladkých koláčikoch a spokojní odchádzali domov.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Vianočný workshop

  Vianočný workshop
  6. 12. 2019

  V piatok, 6. decembra,  mali žiaci II. stupňa v rámci vianočného workshopu možnosť preukázať svoju tvorivosť a usilovnosť pri výrobe rôznych vianočných ozdôb z papiera, ikebán z ihličia a sviečok, rôznych svietnikov, či maľovaní šišiek. Výrobkami neskôr vyzdobili svoje triedy a chodbu, ktoré nadobudli slávnostnú atmosféru prichádzajúcich sviatkov. Počas práce ich  navštívil aj Mikuláš s čertom a anjelom.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Vianočné tvorivé dielne

  Vianočné tvorivé dielne
  6. 12. 2019

  V piatok, 6. decembra, mali žiaci I. stupňa tvorivé vianočné dielne. Usilovne vyrábali vianočné hviezdy, Mikulášov, mikulášske čižmičky, anjelikov, vianočné pozdravy a vyzdobovali si nimi triedy a chodby. V niektorých triedach sa objavi už  aj vianočný stromček, ktorý si žiaci ozdobili.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Mikuláš

  Mikuláš
  6. 12. 2019

  V piatok, 6. decembra, zavítal aj do našej školy Mikuláš s anjelom a čertom, ktorý dobrým deťom rozdával balíčky so sladkosťami. Žiaci I. stupňa mu za odmenu zaspievali a zarecitovali básničky.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno
  6. 12. 2019

  Riaditeľka školy, Mgr. Andrea Deáková, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že poskytuje žiakom 1. až 4. ročníka školy z organizačných dôvodov /Metodický deň učiteľov I. stupňa školy/ na deň 11. decembra 2019 /streda/ riaditeľské voľno. V tento deň nebude v činnosti ani ŠKD.

 • Deň s dopravnou výchovou

  Deň s dopravnou výchovou
  2. 12. 2019

  V piatok, 29. decembra, žiaci I. stupňa zažili Deň s dopravnou výchovou. Po úvodných informáciách o doprave sa učili rozoznávať dopravné značky, rozdelenie značiek do skupín a následne vypracovali dopravný test. Svoje vedomosti o dopravných prostriedkoch si mohli vyskúšať v kolektívnej hre Dopravné prostriedky a následne žiaci skladali puzzle s touto tematikou. Počas piesne Semafory nie sú fóry si žiaci precvičovali pravidlá presunu po prechode pre chodcov za pomoci semaforov, ale aj bez nich. V závere tohto tematického dňa žiaci zhotovili výtvarné práce - semafory, dopravné prostriedky, dopravné značky, ktoré sú vystavené na chodbe 2. poschodia.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno
  19. 11. 2019

  Riaditeľka školy, Mgr. Andrea Deáková, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že poskytuje žiakom 6. až 9. ročníka školy z prevádzkových dôvodov /celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T5-2019/ na deň 20. novembra 2019 /streda/ riaditeľské voľno. Žiaci 1. až 4. ročníka majú vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín. V prevádzke je aj ŠKD.

 • Vedomostný kvíz o zdraví

  Vedomostný kvíz o zdraví
  12. 11. 2019

  V utorok, 12. novembra, sa stretlo päť 4 - členných zmiešaných družstiev žiakov I. stupňa, aby si zmerali svoje sily vo vedomostnom kvíze o zdraví. Okrem teoretických vedomostí, ktoré si žiaci utvrdili pri sledovaní prezentácie, mali možnosť ukázať aj svoju šikovnosť v rýchlom vypití pohára mlieka, zjedení jablka a triedení obrázkov potravín na zdravé a nezdravé. Medzi zaujímavé úlohy patrilo aj zostavenie jedálnička pre Hamča a Športka - maskotov tejto súťaže, či správne pomenovanie častí zdravej výživovej pyramídy. V závere súťažného popoludnia bolo ocenené víťazné družstvo - Noémi Gáspárová zo IV.A, Monika Szaniszlová z III.A, Michael Dunka z II.A a Marián Cifra zo IV.B. Na rozlúčku si všetci zaspievali a zacvičili s pesničkou Daj pravú ruku vpred.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Olympiáda zo SJL

  Olympiáda zo SJL
  10. 11. 2019

  Dňa 7. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Svoje vedomosti si zmerali žiaci ôsmej a deviatej triedy a najúspešnejšou riešiteľkou sa z nich stala Viviana Lukáčova z 8.A triedy, ktorá obsadila 1. miesto. 2. miesto patrilo Hajnalke Vitézovej, ktorá je takisto žiačkou 8.A triedy a na 3. mieste sa umiestnila Viktória Kónyová z 9.A.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Testovanie T5 2019

  Testovanie T5 2019
  6. 11. 2019

  Dňa 20.11.2019 sa uskutoční Testovanie 5 - 2019 - testovanie žiakov 5. ročníka z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Základné informácie získate na stránke www.nucem.sk   testovanie 5 2019.

 • Súťaž SÚHRA

  Súťaž SÚHRA
  5. 11. 2019

  Dňa 29.10.2019 sa štyri žiačky našej školy ( N. Bartošová, V.A;  S. Kostyová, VI.A; L. Lukáčová, VII.A;  K.Fristiková VIII.A) zúčastnili na súťaži SÚHRA  v Poproči. Precvičili si spoluprácu v rôznych zaujímavých disciplínach, dozvedeli sa mnoho nového o ostatných obciach nášho regiónu a zároveň pekne reprezentovali nielen našu školu, ale aj obec Turňa nad Bodvou. Nikto neobišiel naprázdno. Na záver boli všetky zúčastnené družstvá odmenené cenami, chutným obedom i sladkou dobrotou.

  Klik na link:   Turna_nad_Bodvou.ppt

  Fotografie sú vo Fotoalbume

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
  Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
 • +4210554662131

Fotogaléria