Hýb sa!

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Metodické združenie a predmetové komisie

Metodické združenie a predmetové komisie v šk. roku 2018/2019

 

 

1. Metodické združenie

 

 

Aprobácia

Vyučuje predmety

Vedúci MZ:

Mgr. Monika Tóthová

učiteľka pre I. stupeň ZŠ

SJL, MAT, PVO, TSV, HUV, VYV

Členovia:

Mgr. Kristína Molnár

NBV - OBN

NBV, SJL, MAT, TSV

 

Mgr. Sabína Tamásová

SJL - OBN

SJL, ANJ, PVC

 

Mgr. art. Alžbeta Hrušovská

Filmová a televízna réžia

SJL, MAT, TSV, VLA, HUV, PDA, VYV

 

Mgr. Eva Petrášová

SJL – ETV - NBV

SJL, ETV

 

Mgr. Andrea Deáková

MAT – CHE

MAT

 

Mgr. Oľga Ondová

MAT – BIO

PDA

 

RNDr. Andrea Miháliková

MAT – CHE

MAT

 

Mgr. Mária Halagová

DEJ - GEG

VLA

 

Mgr. Janka Železníková

MAT - INF

INF

 

Mgr. Zuzana Krompaská

ANJ

ANJ

 

Mgr. Eva Spišáková Timková

SJL – DEJ - ANJ

ANJ, VLA

 

Marcela Fehérová

vychovávateľka ŠKD

HUV, TSV

 

Katarína Beczeová

vychovávateľka ŠKD

VYV, PCV, HUV, TSV

 

Bc. Tímea Polyáková

pedagogický asistent

 

 

Bc. Alexandra Tóthová

pedagogický asistent

 

                                                          

2. Predmetové komisia vzdelávacej oblasti jazyk a komunikácia – SJL, ANJ, RUJ, NEJ

 

 

Aprobácia

Vyučuje predmety

Predseda

Mgr. Zuzana Krompaská

ANJ

ANJ

Členovia:

Mgr. Gabriela Filakovská

ZEM - RUJ

RUJ, NEJ

 

Mgr. Eva Petrášová

SJL – ETV - NBV

SJL

 

Mgr. Eva Spišáková Timková

SJL – DEJ - ANJ

SJL, ANJ

 

Mgr. Sabína Tamásová

SJL - OBN

SJL, ANJ

 

3. Predmetové komisia spoločensko-vedných predmetov – DEJ, GEG, OBN

 

 

Aprobácia

Vyučuje predmety

Predseda

Mgr. Mária Halagová

DEJ – GEG

DEJ, GEG

Členovia:

Mgr. Gabriela Filakovská

ZEM - RUJ

GEG

 

Mgr. Sabína Tamásová

SJL - OBN

OBN

 

4. . Predmetové komisia vzdelávacej oblasti matematika a práca s informáciami – MAT, INF, FIG

 

 

Aprobácia

Vyučuje predmety:

Predseda

RNDr. Andrea Miháliková

MAT - CHE

MAT, FIG

Členovia:

Mgr. Andrea Deáková

MAT - CHE

MAT

 

Mgr. Oľga Ondová

MAT - BIO

MAT

 

Mgr. Janka Železníková

MAT - INF

INF

 

5. Predmetová komisia vzdelávacej oblasti človek a príroda – BIO, CHE, FYZ, THD

 

 

Aprobácia

Vyučuje predmety:

Predseda

Mgr. Janka Železníková

MAT - INF

FYZ, THD

Členovia:

RNDr. Andrea Miháliková

MAT - CHE

CHE

 

Mgr. Andrea Deáková

MAT - CHE

CHE

 

Mgr. Oľga Ondová

MAT - BIO

BIO

 

Mgr. Gabriela Filakovská

ZEM - RUJ

BIO

 

6. Predmetová komisia výchovných predmetov – ETV, NBV, HUV, VYV, TSV

 

 

Aprobácia

Vyučuje predmety:

Predseda

Mgr. Eva Petrášová

SJL – ETV - NBV

NBV, ETV, VYV

Členovia:

Mgr. Mária Halagová

DEJ – GEG

TSV

 

Mgr. art. Alžbeta Hrušovská

Filmová a televízna réžia

VYV, TSV

 

Mgr. Kristína Molnár

NBV - OBN

NBV

 

Marcela Fehérová

vychovávateľka ŠKD

HUV

 

Katarína Beczeová

vychovávateľka ŠKD

VYV, HUV

 

Mgr. Zuzana Krompaská

ANJ

HUV

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
    Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
  • +4210554662131

Fotogaléria