Hýb sa!

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

Šaliansky Maťko Pytagoriáda Matematická olympiáda Hviezdoslavov Kubín Geografická olympiáda Matematický KLOKAN Prečo mám rád slovenčinu Výtvarné súťaže Športové súťaže Všetkovedko Žiaci s najlepším prospechom Olympiáda slovenského jazyka a literatúry Liga 4X4 Neomylné pero Slávik Slovenska Olympiáda anglického jazyka Hronského Jasov

Naši najlepší

Šaliansky Maťko

 

                                                                                    

Tento chlapec, to som ja, Šaliansky Maťko,

Maťko preto, že ma tak volajú, a šaliansky preto,

že som sa narodil v Šali.

 

Hlavným organizátorom súťaže v prednese povesti je MO MS Šaľa a redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s Maticou slovenskou v Martine a v Bratislave, Ministerstvo kultúry SR, Ministerstvo školstva SR, Národné osvetové centrum, mesto Šaľa – MÚ a v spolupráci s Krajskými školskými úradmi a MO MS na Slovensku.

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Súťaže v prednese slovenskej povesti od ľubovoľného autora sa môžu zúčastnil žiaci 2. – 7. ročníka ZŠ v troch kategóriách:

I. kategória žiaci 2. – 3. ročníka ZŠ

II. kategória žiaci 4. - 5. ročníka ZŠ

III. kategória žiaci 6. – 7. ročníka ZŠ

Každý žiak súťaží s jednou slovenskou povesťou v rozsahu najviac 6 minút, napísanú povesť odovzdá pred vlastnou súťažou porote.

Súťaž je postupová:

základné – školské kolá

obvodné kolá

krajské kolá

celonárodné kolo v Šali

Víťazi každej kategórie v základných kolách postupujú do obvodného kola, víťazi obvodného kola postupujú do krajského kola a víťazi z krajského kola, z každej kategórie, postupujú do celonárodného kola / t.j. 8 víťazov z každej kategórie/.

Školské, obvodné a krajské kolá organizujú a zabezpečujú ZŠ v spolupráci s MO MS, Domami MS, Centrami voľného času , Spoločnými školskými úradmi a Krajskými školskými úradmi.

Mená víťazov v každej kategórii v krajskom kole potvrdí Krajský školský úrad alebo Dom MS, resp. oblastné pracoviská MS.

 

 

Školský rok 2019/2020

Školské kolo - výsledky:

 

I. kategória /2. a 3. ročník/

1. 

2.

3. 

 

   

 

II. kategória /4. a 5. ročník/

1. 

2. 

3. 

 

III. kategória /6. a 7. ročník/

1. 

2.

3. 

 

  

V okresnom kole nás budú reprezentovať 

 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
    Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
  • +4210554662131

Fotogaléria