Hýb sa!

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 • Halloween v škole

  Halloween v škole
  31. 10. 2019

  V utorok, 29. októbra, ovládli I. stupeň halloweenské strašidlá, ktoré nielenže strašili okolie, ale aj riešili matematické úlohy, zadania v slovenskom jazyku, hlavolamy a bludiská a pozreli si animovanú rozprávku. Svoje nezvyčajné dopoludnie ukončili tancom a spevom a potom sa spokojne  rozišli na jesenné prázdniny.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Jesenné prázdniny

  Jesenné prázdniny
  28. 10. 2019

  Jesenné prázdniny začínajú 30. októbra 2019 (v stredu). Do školských lavíc opäť zasadneme 4. novembra 2019 (v pondelok). Tento čas spájame so spomienkou na našich blízkych a známych, ktorí už nie sú medzi nami. Sviatok všetkých svätých, Pamiatka zosnulých alebo tzv. Dušičky patria medzi málo dní v našom živote, ktoré sú prakticky celé venované spomienkam. V krajinách s kresťanskou tradíciou je zvykom počas tohto dňa či obdobia navštíviť cintorín a rodinný hrob, rozsvietiť na ňom sviečku a položiť kvety. 

  Preto na chvíľku  zastaňme, zaspomínajme na všetko, čo nás spájalo – lásku a úctu k blížnemu, vzájomné putá a vzťah človeka k človeku v živote vôbec.

 • Najkrajšia tekvica

  Najkrajšia tekvica
  28. 10. 2019

  V dňoch od 24. októbra do 28. októbra sa na I. stupni na chodbe 2. poschodia konala výstava vyrezávaných tekvíc. Počas týchto dní mali žiaci možnosť obdivovať ich krásu a originalitu. Poďakovanie patrí hlavne rodičom a starým rodičom týchto žiakov, ktorí im pomáhali so zhotovením  a priniesli ich do školy, aby sa zapojili do súťaže. Všetky tekvice boli ocenené, ale predsa 3 z nich boli vyhlásené za najkrajšie. Majiteľmi víťazných tekvíc boli: Bianka Horváthová zo IV.A triedy, Amarilla Kunštárová z II.A triedy a Oliver Peter Krága.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Účelové cvičenie

  Účelové cvičenie
  25. 10. 2018

  V mesiaci október sa na II. stupni uskutočnilo účelové cvičenie, vrámci ktorého si žiaci precvičili svoje znalosti a schopnosti zo zdravotnej výchovy, orientácie v teréne, dopravnej výchovy. Žiaci absolvovali aj turistickú vychádzku do okolia našej obce, ktorá korešpondovala s medzinárodným dňom Walking day.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Ekovýchovný program Bocian

  Ekovýchovný program Bocian
  18. 10. 2019

  Aj v tomto školskom roku sa deti zo školského klubu pod vedením pani vychovávateľky zapojili do ekovýchovného programu Bocian. Po neúnavnom sledovaní bocianov v našej obci znova nakreslili pekné obrázky a vypracovali plagát, s ktorým budú súťažiť.

  Fotografie sú vo Fotoalbume 

 • Výstava jesenných plodov

  Výstava jesenných plodov
  18. 10. 2019

  Tak, ako každý rok, sa aj v týchto jesenných mesiacoch môžeme pokochať nad krásnymi výplodmi našej prírody. Žiaci I. stupňa priniesli do školy rôzne druhy jesenných plodov, z ktorých sme pripravili malú výstavku na chodbe.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Deň jabĺk

  Deň jabĺk
  17. 10. 2019

  V stredu, 16. októbra, sme už tradične oslávili Deň jabĺk. Tohto roku sme absolvovali tento tematický deň najskôr v triedach, kde sme mali zaujímavé aktivity - rozhovor a sledovanie prezentácie o zdravej výžive a jablku, riešenie pracovných listov, výroba jabĺčok z papiera, maľovanie obrázkov, spev a tanec na pieseň Jabĺčko od Kristíny. V závere dňa sa všetci žiaci zúčastnili súťaže Beh za jablkom. V cieli boli odmenení krásnym jabĺčkom a najlepší bežec z každej triedy dostal jablkovú medailu.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Ukážka výcviku policajných psov

  Ukážka výcviku policajných psov
  1. 10. 2019

  Dňa 19. septembra 2019 sa žiaci II. stupňa zúčastnili akcie policajtov na miestnom futbalovom ihrisku. Išlo o ukážky výcviku policajných psov - poslušnosť a reakciu psov na dané povely a na rýchlosť a presnosť pri zadržaní nepriateľa.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov
  1. 10. 2019

  26.09.2019 sa na našej škole uskutočnilo blokové vyučovanie - Deň jazykov. Vyučujúce si pre žiakov pripravili prechádzku krajinami EÚ, ktorá bola spojená s výstavkou suvenírov z jednotlivých krajín. V závere tohto zaujímavého dňa bolo pre žiakov pripravené krátke občerstvenie.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Svetový deň mlieka na školách

  Svetový deň mlieka na školách
  25. 9. 2019

  V stredu, 25. septembra, sme aj na našej škole oslávili Svetový deň mlieka. Žiaci I. stupňa súťažili v kresbe najkrajšej kravičky, kde víťazkou sa stala Luciana Kónyová zo IV.B triedy. Vo vedomostnom kvíze o mlieku zvíťazilo družstvo IV.A triedy a v obrázkovom teste o výrobe mlieka si víťazstvo vybojovali žiaci IV.B triedy. Počas súťažných disciplín sa ostatní žiaci naučili básničku o kravičkách a zatancovali si na veselú pesničku o mliečnych výrobkoch. Žiaci II. stupňa si pochutnali na mlieku počas prestávok. Takýto deň sa páčil všetkým a čo je najdôležitejšie, urobili sme niečo dobré pre svoje zdravie.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020

  Slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020
  22. 8. 2019

  Vedenie školy oznamuje všetkým žiakom a rodičom našej školy, že slávnostné zahájenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční v pondelok, 2. septembra 2019, so začiatkom o 8:00 hod. v areáli školy. Tešíme sa na všetkých!

 • Slávnostné ukončenie školského roka

  Slávnostné ukončenie školského roka
  29. 6. 2019

  Na pomyselnej časovej osi, tvorenej 3. septembrom, ako začiatkom, a 28. júnom, ako koncom školského roka, sme sa dostali do jej posledného bodu. Áno, prišiel koniec školského roka. Nás všetkých, ako učiteľov, tak i žiakov i rodičov, uplynulých 10 mesiacov čosi spájalo. Aj keď každý z nás prežil v školskom roku 2018/2019 v budove našej školy svoj vlastný príbeh, svoje starosti, radosti, stresy i úsmevné chvíle, predsa máme niečo spoločné a tým je táto škola, ktorá sa stala, či chceme alebo nechceme, súčasťou nášho života.

  Záver školského roka sme začali spoločne na školskom dvore. Otvorila ho pani riaditeľka, Mgr. Andrea Deáková, ktorá zhodnotila rok 2018/2019. Poďakovala sa učiteľom a zamestnancom školy za ich obetavú prácu. Rozlúčila sa aj s našimi najstaršími žiakmi na škole – deviatakmi. Zároveň ocenila úspešných žiakov našej školy. Žiaci dostali ocenenia vo forme diplomov a vecných cien za úspechy vo vzdelávaní, mimoškolskej činnosti, či zbere papiera. Ako každý školský rok, aj tento rok bola vyhlásená cena najúspešnejšieho žiaka školy. Stali sa nimi dvaja žiaci z deviateho ročníka Csilla UvegesováKristián Kránitz. Na záver pani riaditeľka popriala všetkým krásne prázdniny, dni  plné oddychu a príjemných chvíľ. Po rozdaní cien sa žiaci rozpŕchli do svojich tried, kde im triedni učitelia odovzdali vysvedčenia.

  Všetkým žiakom, pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom prajeme krásne letné dni plné radosti a oddychu.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Poslednýkrát v triede

  Poslednýkrát v triede
  29. 6. 2019

  Posledný stisk ruky,
  úsmev na rozlúčku
  alebo slzy - možno, snáď,
  veď posledný raz
  chytíme do rúk kľučku,
  ktorú sme stlačili tisíckrát.

   

  Poslednýkrát si do lavíc zasadli aj  žiaci deviateho ročníka. Prevzali si od triednej učiteľky svoje vysvedčenia, aby sa potom mohli rozpŕchnuť na tak túžobne očakávané prázdniny.

  My im prajeme, aby si dobre oddýchli a nabrali veľa nových síl, pretože od septembra ich čaká  niečo  nové a nepoznané. Veľa šťastia!

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • IX.A sa lúči

  IX.A sa lúči
  29. 6. 2019

  „  Život je to, čo z neho urobíš, nie to, čo z neho zoberieš “

  V stredu, 26. júna, sa konala slávnostná rozlúčka žiakov deviateho ročníka  so svojou školou, spolužiakmi, pedagógmi. Nezabudli sa poďakovať a rozlúčiť so starostom našej obce a dlhoročnou sponzorkou školy, pani Eliškou.

  Našim bývalým deviatakom prajeme krásne prázdniny a veľa úspechov do ďalšieho štúdia na vybraných školách. 

  Fotografie sú vo Fotoalbume,  video je zverejnené v module Videoalbum

   

 • Otvor sa!

  29. 6. 2019

  Dňa 26.júna 2019 naši štvrtáci z krúžku OTVOR SA  putovali po triedach I. stupňa s krátkym programom, ktorý si pripravili pre svojich mladších kamarátov. Navštívili tak prváčikov, druhákov a tretiakov, aby im zarecitovali úryvky z básní z tvorby P.O.Hviezdoslava  pod názvom Hviezdnaté nebo, predviedli im Rómea a Júliu po turniansky a zaspievali prepracovanú stredoslovenskú pieseň, ktorú nazvali: Hore totu Turňu alebo turnianski mládenci. 

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Rozlúčka so šlabikárom

  Rozlúčka so šlabikárom
  29. 6. 2019

  V stredu, 26. júna, sa v I.A triede konala rozlúčka so šlabikárom. Po desiatich mesiacoch usilovnej práce sa žiaci predviedli pred svojimi rodičmi a starými rodičmi s krátkou ukážkou toho, čo sa v 1. triede naučili.  Zapečatený šlabikár symbolicky odovzdali pani riaditeľke, ktorá ho v septembri odovzdá ďalším prvákom, ktorí sa tiež chcú naučiť čítať.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Koniec školského roka

  Koniec školského roka
  25. 6. 2019

  Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom a rodičom, že slávnostné ukončenie školského roka 2018/2019 sa uskutoční v piatok, 28. júna, so začiatkom o 8,30 hod. na nádvorí našej školy.

 • Literárna kaviareň – Tatiana sa zbláznila...

  Literárna kaviareň – Tatiana sa zbláznila...
  25. 6. 2019

  V stredu, 29. mája 2019, sa v školskej literárnej kaviarni uskutočnila ďalšia z literárnych besied, teraz však na tému ruskej romantickej literatúry pod názvom Tatiana sa zbláznila. Jej hlavným zameraním bolo dielo Eugen Onegin, jedno z najznámejších diel Alexandra Sergejeviča Puškina. Dozvedeli sme sa, akú dlhú cestu lásky musel prejsť  list odvážnej Tatiany k Oneginovi  a ako sa Onegin oveľa neskôr tiež zaľúbil do Tatiany. Žiaľ, pre Onegina, to už bolo neskoro. Tatianino manželstvo sa zrušiť nedalo. Vypočuli sme si Tatianin list v ruštine a po ňom preklad v slovenčine. Pozreli sme si videoklip z filmu Eugen Onegin a čokoládové perníky a keksíky s vôňou jemne napenenej sladkej kávy nám spríjemnili atmosféru a rozprávanie o bájnom Rusovi.  A pretože táto beseda bola venovaná Puškinovmu dielu, celá sa niesla pod patronátom našej pani učiteľky ruského jazyka Mgr. Gabriely Filakovskej

   Silvia Krompaská, VIII. A trieda

 • Literárna kaviareň – Rande so Shakespearom

  Literárna kaviareň – Rande so Shakespearom
  25. 6. 2019

  V stredu, 22.5.2019, sa v našej školskej literárnej kaviarni uskutočnila beseda s názvom „Rande so Shakespearom" alebo Na prechádzku, pán Shakespeare. Nad vôňou horúcej čokolády sme sa porozprávali  o tomto veľkom svetovom dramatikovi. Pozreli si komediálne stvárnené mini dielko Rómeo a Júlia po turniansky a vypočuli si úryvok z diela Sen noci svätojánskej v podaní našich ôsmakov a siedmakov. Dozvedeli sme sa, že Shakespearove tmavé atramentové prsty napísali okrem iného aj veľdiela ako Hamlet, Kupec benátsky,  Skrotenie zlej ženy, Večer trojkráľový a ďalšie.Táto  beseda sa mi veľmi páčila a preto dúfam, že sa uskutočnia aj iné, podobne zaujímavé besedy.      

   Silvia Krompaská, VIII.A trieda

 • Výjazdové tvorivé dielne

  Výjazdové tvorivé dielne
  24. 6. 2019

  V piatok, 21. júna, a v pondelok, 24. júna, navštívili našu školu pracovníčky Gemerského osvetového strediska z Rožňavy, ktoré pripravili pre našich žiakov tvorivé dielne k téme Jánske zvyky. Žiaci mali možnosť maľovať rastlinné motívy na textil, vyrábať náramky z kože a zhotovovali obrázky maľovaním na hlinenom podklade. Zoznámili sa tak s netradičnými technikami našich starých mám. Neskôr si žiaci vypočuli a pozreli astronomickú prednášku spojenú s prezentáciou o vesmíre, ktorú im predniesol pracovník Hvezdárne Rožňava

  Fotografie sú vo Fotoalbume

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
  Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
 • +4210554662131

Fotogaléria