Hýb sa!

Navigácia

Voľné pracovné miesta

Edujobs.sk - kompletná ponuka práce na našej škole

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín
  6. 5. 2019

  Dňa 25.4. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo Hviezdoslavovho Kubína v Michalovciach pod názvom Metamorfózy slova. Na tejto súťaži našu školu úspešne reprezentovala Csilla Üvegesová , ktorá vo svojej kategórii skončila na krásnom 2. mieste. BLAHOŽELÁME!

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Zber papiera

  Zber papiera
  4. 5. 2019

  Vážení rodičia, milí žiaci !

  Oznamujeme Vám, že jarný zber papiera

  ZŠ, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou sa bude konať dňa 14.05.2019 (utorok)

  v čase od 6:30 do 8:30 hod.

  v priestoroch areálu školy (bočný vchod cez veľkú bránu – nová budova ZŠ).

  Ďakujeme všetkým, ktorým nie je ľahostajná ochrana stromov !

  Každý potrebuje strom. Od kolísky po rakvu ....  

   

   

 • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

  Oznámenie o udelení riaditeľského voľna
  4. 5. 2019

  Riaditeľka školy, Mgr. Andrea Deáková, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) oznamujem, že poskytujem všetkým žiakom školy z organizačných dôvodov (Kontinuálne vzdelávanie učiteľov 2019) na deň

                                                                            7. mája 2019 (utorok)

                          riaditeľské voľno.

 • Veľkonočné prázdniny

 • Otvorenie Literárnej kaviarne...

  Otvorenie Literárnej kaviarne...
  18. 4. 2019

  Mesiac marec sa tento školský rok na našej škole niesol nielen v znamení čítania kníh, ale aj prednesu literárnych diel.  A tak sme začali činnosť našej Literárnej kaviarne (aj keď  správne by sme ju mohli nazvať: Literárna čajovňa či Literárna čokoládovňa). Myšlienkou založiť Literárnu kaviareň sme sa „pohrávali“  dlhší čas. V tichu, v komornej atmosfére  V. A triedy, ktorú sme narýchlo prestavali na akúsi miniatúrnu časť kaviarne, sme sa takto - každú stredu popoludní, spolu stretávali. Bolo nás zopár. Najlepším základom pre správny chod našej kaviarne boli  naši malí i veľkí recitátori z radov štvrtákov, piatakov, siedmakov a ôsmakov. Dokonca - k väčšine dievčat pribudli aj dvaja chalani. Všetkým, ktorí ste k nám prišli, pretože  máte radi  literatúru, patrí naša srdečná vďaka.  Veríme, že naše spoločné stretnutia týkajúce sa literárnych tém a umeleckého prednesu sa v našej Literárnej kaviarni budú konať aj naďalej.

 • AstroShow

  AstroShow
  10. 4. 2019

  26. marca do našej školy zavítalo prenosné planetárium z Košíc, ktoré takýmto spôsobom popularizuje astronómiu pre deti všetkých vekových kategórií. Prenosné planetárium ja nafukovacia kupola, v ktorej žiaci na žinenkách mali možnosť sledovať vesmírnu oblohu, slnečnú sústavu, planéty. Samozrejme všetko prebiehalo za pomoci odborného výkladu pracovníkov planetária. Tento nezvyčajný zážitok priniesol žiakom množstvo nových vedomostí a postrehov. 

  Fotografie sú vo Fotoalbume

   

   

 • Marec - mesiac knihy

  Marec - mesiac knihy
  9. 4. 2019

  Mesiac marec sa každoročne nesie v znamení kníh. Každý dobrý čitateľ vie, prečo je to tak... Veď viete, Matej Hrebenda a jeho knihy... A teda teraz už aj naše. Preto sme sa v našej škole snažili upriamiť pozornosť na čítanie kníh a tiež formou rôznych súťaží podporiť čitateľské povedomie našich žiakov.  Obľúbenou súťažou našich najmladších žiakov sa stala výtvarná súťaž „ Moja obľúbená knižka“ , „ Moja najobľúbenejšia záložkaNajobľúbenejšia literárna postava. Na II. stupni sa  v rámci projektu „Listové tajomstvo“ naši žiaci venovali najúspešnejším literárnym dielam 20. storočia.

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín
  9. 4. 2019

  Dňa 28.3. 2019 sa naši recitátori zúčastnili okresného kola súťaže Hviezdoslavov Kubín – v prednese poézie. V I. kategórii poézie našu školu reprezentovala naša druháčka Lucka Zvirinská, v II. kategórii Kiara Molnárová z  V. A triedy a v III. kategórii deviatačka Csilla Uvegesová. Ďakujeme všetkým recitátorom, ktorí našu školu reprezentovali v tejto najprestížnejšej slovenskej recitačnej súťaži. Naše poďakovanie patrí  Csille Uvegesovej z IX.A triedy, ktorá  v tento deň získala nielen I. miesto za prednes Hviezdoslavovej balady Anča, ale aj postup reprezentovať našu školu a náš okres na Krajskom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín v Michalovciach. Do ďalšieho kola tejto súťaže Csille prajeme pekný prednes a veľa úspechov!

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Hviezdoslavov Kubín

  Hviezdoslavov Kubín
  9. 4. 2019

  Dňa 26.3.2019 sa v Košiciach uskutočnilo okresné kolo  súťaže Hviezdoslavov Kubín v próze . V recitátorskej konkurencii, ktorá bola v tomto ročníku súťaže v našom okrese Košice - okolie veľmi silná, bola zostava našich najlepších recitátorov: Martina Hudáková , Zoe Hutkayová  a Kristián Kránitz, úspešnou. Srdečne blahoželáme našim recitátorom : Martine Hudákovej, ktorá získala 3.miesto za svoj prednes prózy Erika Jakuba Grocha: Tuláčik a Klára v I. kategórii a Kristiánovi Kránitzovi, ktorý získal 4.miesto za prednes Čechovovej poviedky Žartík  v III. kategórii prózy. Pri tejto príležitosti ďakujeme nášmu deviatakovi Kristiánovi Kránitzovi, ktorý našu školu už niekoľko rokov veľmi úspešne reprezentoval na mnohých okresných aj krajských recitačných súťažiach.

 • Deň šťastia

  Deň šťastia
  3. 4. 2019

  Dňa 20. marca 2019 sa na našej škole diali veci! Spoločne sme oslavovali Deň šťastia, rozmýšľali sme, čo nás robí šťastnými a zamýšľali sme sa nad krokmi, ktoré nás majú doviesť k tomu pravému šťastiu.

  Deviataci však asi šťastní neboli. Pre nich bol 20. marec dňom skúšobného testovania zo slovenského jazyka a matematiky.

  A poobede štvorčlenná porota  v zložení : Mgr. E. Petrášová, Mgr. S. Tamásová , Mgr. K. Molnárová a Mgr. E. Spišáková Timková zasadla, aby si vypočula tých najlepších recitátorov našej školy. Konalo sa totiž školské kolo 65. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín. Výsledky súťaže sú uverejnené v module Naši najlepší.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľské voľno
  28. 3. 2019

  Riaditeľka školy, Mgr. Andrea Deáková, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) oznamujem, že poskytujem žiakom 5. až 8. ročníka školy z organizačných dôvodov (celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9-2019) na deň

  3. apríla 2019 (streda)

                                     riaditeľské voľno.

 • Testovanie deviatakov

  Testovanie deviatakov
  28. 3. 2019

  Dňa 3. apríla 2019 sa uskutoční celoštátne testovanie žiakov T9-2019. Všetkým žiakom 9. ročníka želáme veľa úspechov.

 • Zápis detí do 1. ročníka

  Zápis detí do 1. ročníka
  27. 3. 2019

  Základná škola, Školská 301/16, Turňa nad Bodvou, oznamuje širokej verejnosti, že slávnostný zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční vo štvrtok, 4. apríla 2019, v čase od 14:00 hod. do 15:00 hod.

   

   

  K zápisu je potrebné priniesť:

  občiansky preukaz zákonného zástupcu

  rodný list dieťaťa

  14 eur na školské potreby.

  Viac informácií na t.č.: 055/4662131

   

   

 • Piráti na palube

  Piráti na palube
  11. 3. 2019

  Týždeň od 4. marca do 8. marca sa niesol v duchu pirátskych aktivít žiakov ŠKD. V projekte pod názvom "Piráti na palube" žiaci maľovali pirátov, pirátske lode, hľadali nové informácie v encyklopédiach, vyrábali pirátske masky a vlajky a posledný deň hľadali poklad podľa pirátskej mapy.

  Fotografie sú v module ŠKD

 • Geografická olympiáda

  Geografická olympiáda
  28. 2. 2019

  V mesiaci február sa na ZŠ v Poproči konal 47. ročník okresného kola geografickej olympiády. Je to náročná olympiáda, lebo žiaci každej kategórie riešia 3 testy - teoretický, vedomosti o regióne Košice - okolie a praktický /práca s atlasom/. Našu školu v kategórii G reprezentovala žiačka V.A triedy Zoé Noelle Hutkayová a umiestnila sa na 6. mieste. Úspešným riešiteľom v kategórii F sa stal Patrik Gašpár, žiak VI. A triedy , ktorý obsadil 4. miesto. V kategórii E sa úspešnou riešiteľkou stala Csilla Üvegesová, žiačka IX. A triedy, ktorá sa umiestnila na 9. mieste.

  Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

 • Karneval

  Karneval
  28. 2. 2019

  Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Každoročne patrí karnevalu jeden z fašiangových dní aj v našej škole, tentokrát to bol 28. február. Deti sa naň tešili celé týždne a úporne rozmýšľali,  akú masku si tento rok zvolia. Pekne vyzdobená chodba, nápadité masky, ktoré sa snažili zaujať nielen farebnosťou ale aj originalitou, nechýbali ani tento rok. Zábavné súťaže striedali tanečné kolá, masky tancovali a bavili sa vo „vláčiku“ spolu so svojimi mladšími kamarátmi, deťmi z MŠ, ktoré sa prišli na nich pozrieť. Odmenou pre nás všetkých bol ich úsmev na tvári a spokojnosť.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Divadelné predstavenie

  Divadelné predstavenie
  25. 2. 2019

  Pred jarnými prázdninami sa v dňoch 14.a 15. februára 2019 zúčastnili žiaci druhého stupňa našej školy dvoch divadelných predstavení v anglickom jazyku. Obidve sa uskutočnili v budove Historickej radnice v Košiciach

  Prvého , pod názvom Smelý zajko v Afrike( Bold rabbit in Africa) , sa zúčastnili žiaci 5. a 6. ročníka . Anglický jazyk bol sprevádzaný slovenským prekladom. Žiaci sledovali putovanie Smelého zajka do Afriky, počas ktorého s priateľkou zažívali rôzne dobrodružstvá.

  Druhé prestavenie, pre žiakov 7.,8. a 9. ročníka, malo názov Onlines a bolo výlučne v anglickom jazyku. Venovalo sa aktuálnej téme, ktorou bola závislosť, najmä mladých ľudí, na  internete a sociálnych sieťach. Aj keď išlo o vážnu tému, nebola núdza o vtipné scénky. 

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Jarné prázdniny

  Jarné prázdniny
  16. 2. 2019

  Jarné prázdniny sa začínajú v pondelok, 18. februára, a potrvajú do piatka, 22. februára. Vyučovanie pokračuje od pondelka, 25. februára. Všetkým žiakom prajeme príjemné chvíle oddychu a veľa nových síl do ďalších mesiacov školského roka.

 • Zdravá výživa

  Zdravá výživa
  13. 2. 2019

  V stredu, 13. februára, súťažili zmiešané družstvá žiakov 1. - 4. ročníka vo vedomostnej súťaži o zdravej výžive. 5 štvorčlenných družstiev si zmeralo sily vo vedomostiach, šikovnosti a tvorivosti. V tesnom súboji zvíťazilo družstvo v zložení: Viktória Zsigová zo 4.A triedy, Jozef Asztalos z 3.A triedy, Sebastián Fazekas z 2.A triedy a Elizabeta Grundzová z 1.A triedy. Víťazom, ale aj všetkým zúčastneným, srdečne blahoželáme.

  Fotografie sú vo Fotoalbume

 • Najkrajší snehuliak

  Najkrajší snehuliak
  31. 1. 2019

  V stredu. 30. januára, súťažili žiaci I. stupňa v stavaní snehuliakov. Po hodinovej usilovnej práce všetkých žiakov vyrástlo na školskom dvore 5 statných snehuliakov, ktorí čakali na ocenenie. Podarilo sa to snehuliakovi z 2.A triedy, ktorý si odniesol hlavnú výhru. Dúfame, že sa tak skoro neroztopia a budú nám robiť radosť ešte dlho.

  Fotografie sú vo Fotoalbume 

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská ulica 301/16, Turňa nad Bodvou
  Školská 301/16,04402 Turňa nad Bodvou
 • +4210554662131

Fotogaléria